Provis kablosuz ağ
işleriniz için çözüm sağlar.

IP Telefon ve Telekonferans Çözümleri

İnsanlar tipik olarak işletmelerin en önemli varlıklarıdır  ve doğal olarak da en büyük maliyetleridir. Bilgi ekonomisinde, bir şirketin çalışanlarının bilgisi ve uzmanlığı arttıkça önemli rekabet avantajı getirmektedir. Yenilikçiliğin ve verimliliğin bir sonraki aşamaya geçişi daha fazla klasik IT system veya araçlarının eklenmesinin yerine bu yeni trendleri aktif olarak çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında ilişkilendirerek istenildiği zaman ve istenildiği yerde ve tabiki alışdıkları  doğal iletişim şeklinde entegre  daha sıkı bir arada çalışmalarını sağlamaktır.

Teknoloji ile geliştirilmiş işbirliği yeni bir kavram değil. Fakat klasik yazılı ve ses-merkezli iletişime dayalı işbirliği (collaboration)  çözümü sadece bu haliye günümüzün değişimlerine ayak uyduramaz.

Gerçek işbirliği çözümlerinde video gibi içerik olarak daha zengin iletişim formları, kurum içinde kullanılan sosyal yazılım platformları, cihaz ve lokasyon seçiminde özgürlük getirmesi, kurum  içinde veya dışında güvenli işbirliği sağlaması, bulut mimarı veya kullanıcı bazlı olarak geliştirme esnekliği sunması beklenmektedir.

Bütün bunlara ek olarak marketteki müşterinin, sahadaki mobil olan  satıcının, ofisdeki proje yöneticisinin  veya uzaktaki  bir doktora danışan hastanın daha iyi servis, katılım ve üretkenlik yanında değerli olduğunu hissetirecek şekilde merkezi iletişimle entegre deneyim sunmalıdır.

İşte bu noktada Cisco İşbirliği çözümleri herhangi bir yerde, herhangi bir cihaz ile her hangi bir zaman işbirliği içinde toplantılar yapmanızı sağlayan iletişim çözümüdür.

Cisco İşbirliği (Collaboration) Çözümleri günümüzün iş dünyasını yönlendiren ve rekabet edici avantajlar sağlayan aşağıda işlevleri adresler.

  • İş sırasındaki etkileşimi gerçek zamanlı ses ve video iletişimine dönüştürür,
  • Lokasyonlara bağlı kalmadan daha hızlı Dinamik takımların kurulmasını sağlar ve  bu sayede  daha iyi ve hızlı kararlar alınır,
  • Şirket uzmanlarına anlık erişim sayesinde müşteri geri dönüşlerine artış sağlanır,
  • Güvenli bağlantı, iletişim ve işbirliği sonununda geleneksel kurumsal bariyerler aşılır.

Collaboration (işbirliği) çözüm konseptinin şirket içinde kurulması sayesinde Operasyonel anlamda, Üretkenlik  ve Stratejik anlamda yatırımın geri dönüşü olarak bir çok kazanç getirmektedir.

İş Ortaklarımız

Bize direkt ulaşmak
ister misiniz?