Ağ Çözümleri

Kablolu, Kablosuz Ağ Çözümleri, IP Telefon ve Telekonferans Çözümleri, IP Kamera Çözümleri, Sistem İzleme Çözümleri

Kablolu Ağ Çözümleri

Önde gelen üreticiler ile yapılan iş ortaklıları ile sağlanan cihazlar kullanılarak, şirketinizin ihtiyaç duyacağı LAN (yerel ağ) topoloji tasarımı, gerekli kablolama alt yapısının kurulması, cihazların tedariki ve sonlandırılması, alt yapının yönetimi, erişim ve bilgi güvenliğinin sağlanması konularında çözümler sunmaktayız.

Kablosuz Ağ Çözümleri

Şirket içi ya da dışı kampüs alanlarınızda yüksek performanslı kablosuz ağ oluşturulması için keşif, tasarım, projelendirme ve uygulama desteği vermekteyiz.

IP Telefon ve Telekonferans Çözümleri

İnsanlar tipik olarak işletmelerin en önemli varlıklarıdır ve doğal olarak da en büyük maliyetleridir. Bilgi ekonomisinde, bir şirketin çalışanlarının bilgisi ve uzmanlığı arttıkça önemli rekabet avantajı getirmektedir. Yenilikçiliğin ve verimliliğin bir sonraki aşamaya geçişi daha fazla klasik IT system veya araçlarının eklenmesinin yerine bu yeni trendleri aktif olarak çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında ilişkilendirerek istenildiği zaman ve istenildiği yerde ve tabiki alışdıkları doğal iletişim şeklinde entegre daha sıkı bir arada çalışmalarını sağlamaktır.

Teknoloji ile geliştirilmiş işbirliği yeni bir kavram değil. Fakat klasik yazılı ve ses-merkezli iletişime dayalı işbirliği (collaboration) çözümü sadece bu haliye günümüzün değişimlerine ayak uyduramaz.

Gerçek işbirliği çözümlerinde video gibi içerik olarak daha zengin iletişim formları, kurum içinde kullanılan sosyal yazılım platformları, cihaz ve lokasyon seçiminde özgürlük getirmesi, kurum içinde veya dışında güvenli işbirliği sağlaması, bulut mimarı veya kullanıcı bazlı olarak geliştirme esnekliği sunması beklenmektedir.

Bütün bunlara ek olarak marketteki müşterinin, sahadaki mobil olan satıcının , ofisdeki proje yöneticisinin veya uzaktaki bir doktora danışan hastanın daha iyi servis, katılım ve üretkenlik yanında değerli olduğunu hissetirecek şekilde merkezi iletişimle entegre deneyim sunmalıdır.

İşte bu noktada Cisco İşbirliği çözümleri herhangi bir yerde, herhangi bir cihaz ile her hangi bir zaman işbirliği içinde toplantılar yapmanızı sağlayan iletişim çözümüdür.

Cisco İşbirliği (Collaboration) Çözümleri günümüzün iş dünyasını yönlendiren ve rekabet edici avantajlar sağlayan aşağıda işlevleri adresler.

  • İş sırasındaki etkileşimi gerçek zamanlı ses ve video iletişimine dönüştürür,
  • Lokasyonlara bağlı kalmadan daha hızlı Dinamik takımların kurulmasını sağlar ve bu sayede daha iyi ve hızlı kararlar alınır,
  • Şirket uzmanlarına anlık erişim sayesinde müşteri geri dönüşlerine artış sağlanır,
  • Güvenli bağlantı, iletişim ve işbirliği sonununda geleneksel kurumsal bariyerler aşılır.

Collaboration (işbirliği) çözüm konseptinin şirket içinde kurulması sayesinde Operasyonel anlamda, Üretkenlik ve Stratejik anlamda yatırımın geri dönüşü olarak bir çok kazanç getirmektedir.

IP Kamera Çözümleri

Firmamız kurumsal kamera ihtiyaçlarınız için ağ tabanlı kamera, kayıt çözümleri ve bunlarla entegre çalışabilen “ image processing” bazlı akıllı görüntü işleme çözümleri sunmaktadır.

  • Kamera sistemi analiz ve projelendirme hizmetleri
  • Kayıt ve izleme sistemi çözümleri
  • Videowall çözümleri
  • Plaka tanıma, kişi sayma gibi ihtiyaca yönelik görüntü işleme çözümleri
  • Sektörlere özel çözümler ( toplu taşıma araçlarına yönelik, perakende sektörüne yönelik vb. )

Sistem İzleme Çözümleri

Şirketlerin iş yapışlarını üzerine inşa ettiği sistem altyapılarının izlenerek sürekliliğin sağlanması, çıkabilecek sorunların önceden bilinerek gerekli önlemlerin alınmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Sistem güvenliğinin sağlanması sadece dışarıdan gelecek tehditlerle değil aynı zamanda sistem içindeki kullanımların da denetlenmesi ile tam olarak sağlanabilmektedir.

Önemi her geçen gün artan bu konuda, uzman ekibimiz ihtiyaçlarınızı tespit ederek an uygun çözümü sunmak için hazırdır.

Bize direkt ulaşmak
ister misiniz?