Provis KVKK veri güvenliği
çözümleriniz için destek sağlar.

Veri Sızıntısını Önleme Çözümleri

DLP (Veri Sızıntısını Önleme), bilgi güvenliğinde değerli verilerin başkalarının eline geçmesini engellemek üzere tasarlanan teknolojidir. Günümüzde kurumlar kullandıkları ya da sakladıkları bütün verilerini belirlemek, izlemek ve güvenliğini sağlamak durumundadır. Şirket içi veya resmi denetimlere hazır olmanız açısından DLP çözümlerinin varlığı önem teşkil etmektedir.

Kurumların önemli verilerinin başkalarının eline geçmesine engel olan bu sistem, çoğunlukla tüm ağ yapısında uygulanabilmekte ya da son kullanıcı seviyesinde engelleme yapabilmektedir.

Veri Sınıflandırma

Bilgi güvenliğinin temellerinden ve en önemli konu başlıklarından birisi verilerin sınıflandırılarak etiketlenmesidir. Farklı formatlarda ve ortamda bulunabilen kurumsal verinin öncelikle kurum ihtiyaçlarına göre yapısal olarak sınıflandırılması ve kritiklik derecesinin belirlenmesi gerekir.

Oluşturulan bu temel üzerinde, kritik verinin korunabilmesi için gerekli önlemler alınabilir. Veri sızıntısını engelleyebilmek için sınıflandırma çözümlerindeki sınıf bilgisi kullanabilmektedir.

Veri Sınıflandırma

Bilgi güvenliğinin temellerinden ve en önemli konu başlıklarından birisi verilerin sınıflandırılarak etiketlenmesidir. Farklı formatlarda ve ortamda bulunabilen kurumsal verinin öncelikle kurum ihtiyaçlarına göre yapısal olarak sınıflandırılması ve kritiklik derecesinin belirlenmesi gerekir.

Oluşturulan bu temel üzerinde, kritik verinin korunabilmesi için gerekli önlemler alınabilir. Veri sızıntısını engelleyebilmek için sınıflandırma çözümlerindeki sınıf bilgisi kullanabilmektedir.

Veri Yönetişimi

Veri yönetişimi, bir kuruluşta veri kullanılabilirliği, uygunluğu, kullanışlılığı, bütünlüğü ve güvenliğinin genel olarak yönetimidir. Hassas verilere kimin, ne şekilde eriştiğini belirlemek, erişim kuralları uygulamak, çalışanların sadece yetkili olduğu klasör ve dosyalara erişmesini sağlamak bu çözümler ile mümkündür. Kullanıcıların erişim alışkanlıklarını belirleyerek olağan dışı erişimleri tespit etmek, klasör bazlı veri sınıflandırması yapmak, veri sorumluları atayarak riskleri azaltmak veri yönetişimi çözümlerinin işlevleri arasındadır.

Veritabanı Güvenliği

Veri tabanı aktivitelerinin loglanması, kritik objelere ve hassas verilere yapılan erişimlerin izlenmesi ve denetlenmesi, veri tabanlarının güvenliğinin sağlanması Database Activity Monitoring (DAM) veya Database Firewall olarak adlandırılan çözümlerle sağlanmaktadır. Oluşabilecek yetkisiz erişimlerin engellenmesi, SIEM çözümlerinden ayrı olarak veri tabanlarının loglaması ve detaylı analizler veri tabanı güvenlik duvarları üzerinde yapılmaktadır.

Veritabanı Güvenliği

Veri tabanı aktivitelerinin loglanması, kritik objelere ve hassas verilere yapılan erişimlerin izlenmesi ve denetlenmesi, veri tabanlarının güvenliğinin sağlanması Database Activity Monitoring (DAM) veya Database Firewall olarak adlandırılan çözümlerle sağlanmaktadır. Oluşabilecek yetkisiz erişimlerin engellenmesi, SIEM çözümlerinden ayrı olarak veri tabanlarının loglaması ve detaylı analizler veri tabanı güvenlik duvarları üzerinde yapılmaktadır.

Bize direkt ulaşmak
ister misiniz?